Szétszórt föld

a leghatékonyabb gyógyszer a paraziták ellen petefészekrák-irányelvek 2022

Szeretett fivéreim és nővéreim, köszönjük a hiteteket, az odaadásotokat és a szereteteteket. Óriási felelősség a miénk, hogy azzá váljunk, akivé az Úr szeretné, szétszórt föld váljunk, és azt tegyük, amit Ő szeretne, hogy tegyünk. Egy nagyszerű törekvés, a szétszórt Izráel összegyűjtésének részesei vagyunk.

Erről a tanról fogok beszélni ma, mivel egyedülálló jelentőséggel bír Isten örökkévaló tervében. Az ábrahámi szövetség Az ősi időkben az Úr azzal az ígérettel áldotta meg Ábrahám atyát, hogy a leszármazottai választott nép szétszórt föld. Az ígéret azt is tartalmazta, hogy Ábrahám leszármazottai közül jön el Isten Fia, szétszórt föld bizonyos földeket örökölnek majd, hogy a föld nemzetei és nemzetségei az ő magján keresztül áldásban részesülnek, s még ennél is többet.

Milyen izgalmas időszakban élünk!

Évfordulók, események

Izráel szétszóratott Ábrahám leszármazottaiként az ősi Izráel törzsei rendelkeztek a papsági felhatalmazással, valamint az evangélium áldásaival, ám a nép végül fellázadt. Megölték a prófétákat, az Úr pedig megbüntette őket.

pinworms biomagnetizmus hpv vírus soa

Tíz törzset fogságba hurcoltak Asszíriába. Onnantól kezdve ezek elvesztek az emberiség feljegyzései számára. Természetesen az Úr számára nem veszett el a tíz törzs. Két törzs még megmaradt egy szétszórt föld ideig, ám lázadásuk miatt később rabságba hurcolták őket Babilóniába. Elutasították és rágalmazták az Urat. Izráel összegyűjtése Hasonló nyomatékot szétszórt föld Isten azon ígérete is, hogy összegyűjti a szétszórt Izráelt.

Évfordulók, események - Szétszórt föld

Az összegyűjtés eme ígérete, mely átszövi a szentírások egészét, csakolyan bizonyosan be fog teljesedni, ahogyan az Izráel szétszórásáról szóló próféciák beteljesedtek. Voltak benne apostolok, próféták, hetvenek, tanítók és így tovább. A tanításait elferdítették; a szertartásait megváltoztatták.

E nagy hitehagyás ugyanazt a mintát követte, amely lezárta az összes korábbi szétszórt föld korszakot. A legelső Ádám idejében történt. Ezután Szétszórt föld, Noé, Ábrahám, Mózes és mások adományozási korszakai következtek.

papilláris elváltozás nyelve üröm illóolaj

Minden prófétának isteni megbízatása volt, hogy tanítson az Úr Jézus Krisztus isteni voltáról és tanáról. E tanítások minden korban azt a célt szolgálták, hogy segítsenek a népnek. Az engedetlenségük azonban hitehagyást eredményezett. Így minden korábbi adományozási korszak időben és helyben behatárolt szétszórt föld.

szemölcsök a kéz átadásán a vér által terjedő paraziták tünetei

Behatároltak voltak időben, mert mindegyik hitehagyással végződött. És behatároltak voltak helyben, mert csupán a föld kis részein voltak jelen. Minden dolog visszaállítása Így hát szükség szétszórt föld egy teljes visszaállításra. Isten, az Atya, és Jézus Krisztus a paraziták testének megtisztításának módjai Joseph Smith prófétát, hogy ő legyen eme adományozási korszak prófétája.

A korábbi adományozási korszakok valamennyi isteni hatalmát visszaállították rajta keresztül. Nem fogja hitehagyás zárni, és be fogja tölteni az egész világot.

Az ábrahámi szövetség

Ezért a visszaállítás részeként meg kell történnie a szétszórt Izráel régen várt összegyűjtésének. A Mormon könyve előjövetele az egész világ számára egy jel arra, hogy az Úr megkezdte Izráel összegyűjtését, valamint az Ábrahámnak, Izsáknak és Jákóbnak adott szövetségek betöltését.

Ezt úgy tesszük meg, hogy a szétszórt föld mindkét oldalán segítünk összegyűjteni az Úr választottjait. A Mormon könyve központi szerepet játszik e munkában. Kijelenti az összegyűjtés tanát. Sőt, ha nem lenne a Mormon könyve, nem történne meg Izráel szétszórt föld összegyűjtése. Több versben említik meg őt a visszaállítás szentírásaiban, mint a Bibliában. Péter tudta, hogy a hitehagyás időszaka után történni fog egy visszaállítás. Hat évvel később felszentelték a Kirtland templomot.

Miután az Úr elfogadta azt a szent házat, mennyei hírnökök érkeztek papsági kulcsokkal.

Petőfi Sándor: ÉLET VAGY HALÁL! | Verstár - ötven költő összes verse | Kézikönyvtár

Ezek az események Visszaállíttattak eme adományozási korszak szent kulcsai. Felkészülésük egy része mások földi erőfeszítéseit igényli. Leszármazási táblázatokat gyűjtünk, családi csoportíveket készítünk, és helyettesekként templomi munkát végzünk, hogy összegyűjtsük az egyéneket az Úrnak, valamint a családjukba.

Következésképpen az Úr szolgái elindultak, hogy hirdessék a visszaállítást. Az embereket elvezethetik az Úr ismeretéhez 39 anélkül, hogy elhagynák a szülőföldjüket. Igaz, hogy az egyház korai szakaszában a megtérés gyakran kivándorlást is jelentett.

Most azonban az összegyűjtés a nemzeteken belül történik. Az Úr minden olyan birodalomban elrendelte Sion megalapítását 40ahová elküldte szentjeit, hogy megszülessenek.

Sion az, ahol igaz szentek vannak. Ma olyan kiadványaink, kommunikációs csatornáink és gyülekezeteink szétszórt föld, hogy közel minden egyháztag számára elérhetőek az evangélium tanai, kulcsai, szertartásai és áldásai, attól függetlenül, hogy hol élnek.

Izráel szétszóratott

A lelki biztonság mandularák tünetei attól függ majd, hogy valaki hogyan él, nem pedig attól, hogy hol él.

A szentek minden földön egyenlő mértékben formálnak jogot az Úr áldásaira. A Mindenható Isten munkája igaz. Jézus a Krisztus. Ez az Ő egyháza, melyet visszaállítottak, szétszórt föld betöltse isteni küldetését, többek között Izráel megígért összegyűjtését. Gordon B. Hinckley elnök Isten prófétája szétszórt föld mai napokban.

Erről teszem bizonyságomat, Jézus Krisztus nevében, ámen.